Žádáme snoubence, aby se po potvrzení jejich rezervace matrikou, dostavili osobně do kanceláře matriky (do 3 týdnů po rezervaci termínu) s příslušnými doklady potřebnými k vyplnění žádosti o uzavření manželství.

Pokud se jedná o snoubence, kteří jsou občany ČR, postačí doklady totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a rodné listy, v případě rozvedených je potřeba ještě rozsudek o rozvodu manželství .

Pokud se jedná o snoubence, kteří jsou cizinci, je k výše uvedeným dokladům ještě nutné předložit doklad osvědčují právní způsobilost k uzavření manželství vydaný státem, jehož jsou státními občany.

Doklady vydané státy, s nimiž nemá Česká republika uzavřenou dvoustrannou smlouvu, je nutné nechat opatřit dalším legalizačním ověřením (doložka Apostille nebo vyšší ověření).

Doklady vydané v jiném než v českém jazyce je nutné nechat přeložit tlumočníkem jmenovaným krajským soudem (soudní překlad).

Podrobnější informace viz odkazy:

Uzavření manželství formou občanského sňatku

Uzavření manželství formou církevního sňatku

Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Svatební obřad v sobotu a mimo obřadní místnost je zpoplatněn správním poplatkem 1 000,- Kč.

Další dotazy rádi zodpovíme telefonicky, e-mailem případně osobně v kanceláři matriky.