Správní poplatek za svatební obřad v historickém podzemí činí 1 000,- Kč.

Virtuální prohlídka historického podzemí